Chúc mừng các kỹ sư đã hoàn thành thủ tục và chuẩn bị xuất cảnh sang Nhật Bản trong tháng 12/2019