Kỹ sư Cầu nối


NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Các bạn sang Nhật và được phía công ty đối tác đào tạo trở thành kỹ sư OSS và kỹ sư Testblish trong khoảng 1 năm, sau đó trở về Hà Nội, Việt Nam mở team Support OSS.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG & YÊU CẦU

Vị trí kỹ sư PostgreSQL (Số lượng tuyển: 02)

- Kinh nghiệm trên 3 năm với Database software

- Có thể đọc ngôn ngữ C

- Kinh nghiệm trên 3 năm dùng Linux

- Kinh nghiệm xây dựng và sử dụng HA Cluster software

Vị trí kỹ sư Zabbix (Số lượng tuyển: 02)

- Có kinh nghiệm sử dụng LAMP hoặc LAPP

- Đọc hiểu ngôn ngữ C

- Viết được Shell script

- Kinh nghiệm trên 3 năm dùng Linux

Vị trí kỹ sư Testablish (Số lượng tuyển: 02)

- Kinh nghiệm phát triển Web app (cả Frontend và Backend)

- Kinh nghiệm sử dụng các kĩ thuật Web Front như HTML, CSS, Javascript

- Kinh nghiệm sử dụng node.js、JAVA

- Kinh nghiệm làm việc trên Git hay các công cụ tương tự

YÊU CẦU NGÔN NGỮ

- Tiếng Nhật: Tương đương N2 trở lên (Ưu tiên khả năng giao tiếp)

- Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu, giao tiếp cơ bản

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Cách 1: Ứng viên gửi mail ứng tuyển về địa chỉ tuyendung@ysfloravietnam.vn với tiêu đề "[HỌ TÊN] - Ứng tuyển vị trí Kỹ sư cầu nối [601]"

Cách 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

ỨNG TUYỂN NGAY