System Engineer


NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Thiết kế, lập trình, vận hành, bảo trì Web

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Bắt buộc

- Sử dụng được ngôn ngữ lập trình Web như PHP, Python...

- Sử dụng được ngôn ngữ ứng dụng như Android Java, kotlin, Objective-C, Swift...

• Ưu tiên

- Có kinh nghiệm lập trình CakePHP, Laravel...trên framework

- Có kiến thức về front end framework như Angular, Angular.js, Vue.js, React...

- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web Server-side

- Có kinh nghiệm sử dụng Git, GitHub

• Khác:

- Người có khả năng hoạt động độc lập cũng như khả năng làm việc nhóm.

• Ngôn ngữ

- Tiếng Nhật từ N3 trở lên

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu

THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày; 5 ngày/tuần

- Ngày nghỉ: Nghỉ 2 ngày/tuần, nghỉ lễ, nghỉ hiếu hỉ, nghỉ có lương...(~120 ngày/năm)

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Cách 1: Ứng viên gửi mail ứng tuyển về địa chỉ tuyendung@ysfloravietnam.vn với tiêu đề "[HỌ TÊN] - Ứng tuyển vị trí System Engineer [1140]"

Cách 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.