Kiến trúc sư Cloud (Cloud Architect)


NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Thời đại CASE (Connected-Autonomous-SharingElectric) trong ngành sản xuất ô tô, các dịch vụ Cloud là rất cần thiết

- Nghiệp vụ là các hoạt động lập kế hoạch, xây dựng, vận hành, bảo trì hiệu suất, mạng và bảo mật

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Có kinh nghiệm với dự án kết nối các Mega Cloud như Azure, AWS, GCP…

- Có kỹ năng quản lý nhóm và kinh nghiệm là quản lý dự án

- Có khả năng giao tiếp với các kỹ sư nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc có kinh nghiệm tương đương (có năng lực nói, đọc, viết)

- Tiếng Nhật tương đương từ N2 trở lên

- Tiếng Anh từ 800 TOEIC trở lên

- Có tinh thần luôn muốn học hỏi công nghệ mới

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Cách 1: Ứng viên gửi mail ứng tuyển về địa chỉ tuyendung@ysfloravietnam.vn với tiêu đề "[HỌ TÊN] - Ứng tuyển vị trí Kiến trúc sư Cloud [1104]"

Cách 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

ỨNG TUYỂN NGAY