Lập trình viên Scratch


NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ lập trình Scratch trong lĩnh vực chất lượng toàn cầu

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Có kinh nghiệm lập trình Java, Javascript…

- Có kinh nghiệm lập trình hệ thống Web

- Có khả năng giao tiếp với các kỹ sư nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc có kinh nghiệm tương đương (có năng lực nói, đọc, viết)

- Kỹ năng sắp xếp, tinh thần cầu tiến, tính cách ôn hòa

- Tiếng Nhật tương đương từ N2 trở lên

- Tiếng Anh từ 800 TOEIC trở lên

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Cách 1: Ứng viên gửi mail ứng tuyển về địa chỉ tuyendung@ysfloravietnam.vn với tiêu đề "[HỌ TÊN] - Ứng tuyển vị trí Lập trình viên Scratch [1106]"

Cách 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

ỨNG TUYỂN NGAY